URODZINKI

URODZINKI

Planujesz zorganizować imprezę urodzinową dla swojego dziecka, ale nie masz pomysłu gdzie to zrobić?

Nie martw się Szkoła Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy Ci w tym pomoże!

Zorganizujemy Twojemu dziecku URODZINY, jakich jeszcze nie miało!

Nasi doświadczeni animatorzy poprowadzą urodziny i zajmą się wszystkim!

Oferta urodzin Szkoły Tańca i Wdzięku

B&W Przemienieccy

.

.

.

Przykładowe zabawy dla dziewczynek i chłopców podczas imprezy:

 • przygotowywanie makijaży i tatuaży,
 • nauka krótkiej choreografii na wybieg wraz z pokazem mody,
 • nauka choreografii tanecznej i nagranie teledysku,
 • sesja zdjęciowa,
 • zabawa dyskotekowa z konkursami przy muzyce,
 • mini podchody po Szkole Tańca,
 • rozgrywki sportowe drużyn,
 • tworzenie prac plastycznych w zależności od wieku dzieci,
 • poszukiwanie skarbów
 • i wiele innych zabaw integrujących grupę podczas urodzin.

 

Scenariusz urodzin jest dobierany indywidualnie do każdego klienta!

* W ciągu każdych urodzin ok. 15 min jest przeznaczone na konsumpcję tortu.

 

Cena: 

 • urodziny w piątek 300zł/2h 
 • urodziny w sobotę lub niedzielę 350zł/2h

Istnieje możliwość organizacji urodzin również w tygodniu. Szczegółowe informacje u kierownika animacji.

 

Oferta urodzinowa zawiera:

 • jedną animatorkę na 18 dzieci,
 • wynajem sali na wyłączność,
 • zapewnienie wszelkich rekwizytów i materiałów niezbędnych do realizacji imprezy,
 • przygotowanie miejsca na słodki poczęstunek,
 • kolorowe kubeczki i talerzyki dla dzieci,
 • zastawę kawową dla rodziców, którzy oczekują na swoje dzieci (filiżanki, talerzyki, łyżeczki, termosy z wrzątkiem).
 • zabawy przeznaczone są dla dzieci od 5 roku życia

 

Kontakt:

Szkoła Tańca I Wdzięku Przemienieccy tel.: 519 110 150

e- mail: szkola@przemienieccy.pl

 

Zaproszenia do wydruku:

 

 

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ ANIMACJI DLA DZIECI w Szkole Tańca i Wdzięku B&W Przemienieccy
oraz Studio Tańca Warszawska66 w Olsztynie.

 1. Przebywanie w Szkole Tańca i w Studio Tańca jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
 2. W zabawie w Szkole Tańca i Studio Tańca mogą brać udział dzieci w wieku od 5 lat (nie dotyczy zajęć dedykowanych małym dzieciom).
 3. Za nadzór nad dziećmi odpowiadają ich opiekunowie. Opuszczenie Szkoły przez opiekuna nie zwalnia
  z odpowiedzialności za dziecko. Animatorzy i inne osoby prowadzące zajęcia w Szkole zapewniają dzieciom rozrywkę i nie sprawują opieki nad dziećmi.
 4. Opiekunowie dzieci mają szczególny obowiązek sprawować stały nadzór nad małymi dziećmi (do 3 lat), Opiekunowie takich dzieci nie mogą opuszczać Klubu podczas pobytu dziecka.
 5. Przed rozpoczęciem zabawy opiekunowie powinni pouczyć dzieci o zasadach korzystania z sali tanecznej i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz o konieczności właściwego zachowania, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych dzieci.
 6. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko (uszkodzenie wyposażenia, zbicie lustra ,szkody wyrządzone innym dzieciom).
 7. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie zachowania innych dzieci należy zgłaszać obsłudze, nie wolno samodzielnie wymuszać należytego zachowania.
 8. Szkoła Tańca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie w zakresie NNW należy zawrzeć we własnym zakresie.
 9. W Szkole Tańca dzieci mogą przebywać w obuwiu zamiennym lub antypoślizgowych skarpetkach.
 10. W razie pozostawienia lub zagubienia przedmiotów w Szkole obsługa nie ponosi odpowiedzialności za straty.
 11. Wnoszenie własnych posiłków i napojów może się odbywać wyłącznie za zgodą obsługi Szkoły, a ich spożywanie możliwe jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 12. Przebywanie osób chorych zakaźnie jest zabronione.
 13. W Szkole obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i przebywania osób pod jego wpływem.
 14. Wprowadzanie zwierząt jest zabronione.
 15. Obsługa może poprosić o opuszczenie lokalu dzieci i ich opiekunów w przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 16. Szkoła Tańca ma prawo rozwiązać jednostronnie ze skutkiem natychmiastowym umowę
  o świadczenie usług w razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 17. Organizator nie zwraca należności za niewykorzystane usługi, chyba że niedojście imprezy do skutku wynikało z winy Organizatora.
 18. Rezerwacja Szkoły na imprezę zamkniętą wymaga uiszczenia zadatku w wysokości 100 zł. Zadatek należy uiścić nie później niż na 7 dni po dokonaniu rezerwacji; w przeciwnym wypadku rezerwacja jest anulowana. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu imprezy.
 19. Wpłaconego zadatku nie zwraca się w razie rezygnacji z organizacji imprezy.
 20. W przypadku nieobecności opiekunów zaproszonych dzieci podczas urodzin lub innej imprezy zamkniętej odpowiedzialność za dzieci ponosi Zamawiający imprezę.
 21. Podczas urodzin i innych imprez okolicznościowych zabronione jest korzystanie z fajerwerków, sztucznych ogni itp.
 22. Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń.
 23. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach i uczuleniach dziecka biorącego udział w zajęciach animacyjnych.

 

ZOBACZ GALERIĘ

Partnerzy